Cáp sao chép dữ liệu ảnh từ máy ảnh sang máy tính

50.000 

Cáp sao chép, copy ảnh, dữ liệu video từ máy ảnh sang máy tính laptop, PC nhanh và ổn định sử dụng cho các máy ảnh cổng mini USB của Canon, Nikon, Sony…